NYHEDER -> AKTUELT

Dan Fish International - Fiskerimesse

[27-08-2019]


Mød os på DanFish messe i Aalbog den 9. - 10. og 11. oktober 2019

L�s mere


Link


Generalforsamling den 15. marts 2019 kl. 09.00

[20-02-2019]

Hanstholm Fiskeriforening
afholder ordinær generalforsamling
fredag den 15. marts 2019 kl. 9.00 på Hotel Hanstholm

DAGSORDEN

Pkt. 1 Valg af ordstyrer.
Pkt. 2 Formandens beretning.
Pkt. 3 Gæster og passive medlemmer har ordet.
Sofie Smedegaard, biolog DFPO: MSC og vigtigheden af PO Dagbogen.
Paneldebat om Brexit: Ole Christensen, medlem af Europa-Parlamentet - status her og nu.
Kenn Skau Fischer, underdirektør, politik og kommunikation Danmarks Fiskeriforening PO - hvad sker der efter brexit.
Simon Kollerup, fiskeriordfører for socialdemokratiet - hvordan ser folketinget på Brexit.
Pkt. 4 Regnskabsaflæggelse.
Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 6 Valg af formand.
Pkt. 7 Valg af 2 suppleanter.
Pkt. 8 Valg af 2 revisorer.
Pkt. 9 Fastsættelse af kontingent og promilleafgift.
Pkt. 10 Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Pkt. 11 Eventuelt.

Ifølge vedtægternes § 11: ”Forslag – herunder også forslag til ny formand og 2 bestyrelsesmedlemmer - skal være indgivet skriftligt til foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.”

Regnskabet er fremlagt på foreningens kontor fra den 8. marts 2019.
Efter punkt 3 er generalforsamlingen kun for foreningens medlemmer.
Der vil blive serveret frokost for alle ca. kl. 12.30.

Med venlig hilsen
Hanstholm Fiskeriforening
på bestyrelsens vegne
Jan N. Hansen


Fibigersgade 2 - 7730 Hanstholm - Tlf. 97961399

© Copyright 2011 Hanstholm Fiskeriforening - Siden er udarbejdet i samarbejde med ResenNet